U KLUBU PROVODIMO ŠKOLOVANJE PASA I PO OVOM ZAHTJEVNOM PROGRAMU UVJET JE ZAVRŠEN  NAPREDNI TEČAJ POSLUŠNOSTI 

IPO-INTERNACIONALNI PROGRAM ZA ŠPORTSKE RADNE PSE

IPO program je internacionalni program za športske radne pse, a provodi se po Pravilniku Komisije za službene pse FCI-a. Zadnji pravilnik je stupio na snagu početkom 2003.g.

Pravilnik vrijedi za sve zemlje članice FCI-a. Polaganje ispita vrijedi kao dokaz podobnosti za uzgoj.

IPO-1 , IPO-2 i IPO-3 sastoje se od tri discipline: trag , poslušnost i obrana. IPO-TR sastoji se samo od discipline trag. Bez obzira što je program primarno osmišljen za čistokrvne športske pse, ispitima i natjecanjima mogu pristupiti svi psi, bez obzira na veličinu, pasminu ili rodovnicu.

Da bi pristupio ispitu IPO-1, pas treba biti minimalne starosti 18 mjeseci. Na početku ispita, prije prve discipline, provodi se proba naravi svih prijavljenih pasa.

Agresivni psi se diskvalificiraju. Prikazani rad ocjenjuje se bodovima i ocjenama.

Ispit se smatra položenim ako je pas u svakoj disciplini nekog ispitnog stupnja postigao najmanje 70% od mogućeg broja bodova.

Pas tijekom izvođenja vježbi nosi metalnu lančanu ogrlicu koja nije namještena na zatezanje, a vodič cijelo vrijeme treba imati povodnik.

Vodič psu smije dati samo zvučne signale, normalno izgovorene kratke zapovijedi koje se sastoje od jedne riječi te moraju, za određenu radnju, biti uvijek iste.

 


DISCIPLINA A – TRAG

Sudac ili tragopolagač određuju trasu traga uz prilagođavanje postojećem terenu. Tragovi su različito položeni (kutovi i predmeti nisu na istim udaljenostima), a polazište je obilježeno. IPO-1 Trag postavlja vodič. Taj je trag dug najmanje 300 koraka, ima tri kraka i dva kuta od oko 90° te dva predmeta. Trag je star najmanje 20 minuta. IPO-2 Trag postavlja tragopolagač. Taj je trag dug najmanje 400 koraka, ima tri kraka i dva kuta od oko 90° te dva predmeta. Trag je star najmanje 30 minuta. IPO-3 Trag postavlja tragopolagač. Taj je trag dug najmanje 600 koraka, ima pet krakova i četiri kuta od oko 90° te tri predmeta. Trag je star najmanje 60 minuta.

DISCIPLINA B – POSLUŠNOST
Sudac daje upute za početak svake vježbe, dok sve ostalo vodič izvodi samostalno. Vježbe se izvode iz osnovnog položaja, u kojem pas sjedi ravno i priljubljeno uz lijevu nogu vodiča tako da rame psa dodiruje koljeno vodiča. Svaka vježba započinje i završava osnovnim stavom. Zapovijedi su kratke, normalno izgovorene; sastoje se od jedne riječi i uvijek su iste za određenu radnju. Dozvoljena je kratka pohvala nakon završetka svake pojedine vježbe.


Vježbe poslušnosti su: 

 

1. Slobodno slijeđenje ( IPO-1,2,3 )
Pas bez povodnika hoda uz vodiča; prolazi shemu koja ima dva desna i jedno lijevo skretanje, dva okreta, promjenu tempa te prolazak kroz grupu ljudi. Tijekom hodanja, psa se ometa pucnjevima iz malokalibarskog oružja. Pas treba pokazati mirnoću na pucnje.

2. Sjedi u hodu sa povratkom vodiča ( IPO-1,2,3 )
Iz slobodnog slijeđenja, psu se zapovijeda da sjedne, dok vodič nastavlja hodati. Na znak suca, vodič se vraća psu.

3. Lezi u hodu sa opozivom ( IPO-1,2 )
Iz slobodnog slijeđenja, psu se zapovijeda da legne, dok vodič nastavlja hodati. Nakon 30 koraka, vodič se zaustavlja, okreće i pozove psa koji treba doći brzo i precizno sjesti ispred vodiča.

4. Lezi u trku s opozivom ( IPO- 3 )
Iz slobodnog slijeđenja normalnog tempa, prelazi se u trk, kad se psu zapovijeda da legne, dok vodič nastavlja trčati. Nakon 30 koraka, vodič se zaustavlja, okreće i poziva psa koji treba doći brzo i precizno sjesti ispred njega.

5. Stoj u hodu ( IPO- 2 )
Iz slobodnog slijeđenja, psu se zapovijeda da ostane stajati, dok vodič nastavlja hodati. Na znak suca, vodič se vraća do psa.

6. Stoj u trku s pozivanjem ( IPO- 3 )
Iz slobodnog slijeđenja trčećim tempom, psu se zapovijeda da ostane stajati, dok vodič nastavlja trčati. Nakon 30 koraka, vodič se zaustavlja, okreće i poziva psa koji treba doći brzo i precizno sjesti ispred vodiča.

7. Slobodno donošenje predmeta ( IPO-1,2,3 )
Iz osnovnog stava vodič baca drveni predmet (aporter) na udaljenost cca 10 m. Na zapovijed, pas treba otrčati izravno po predmet i donijeti ga vodiču, tako da sjedne ispred i čeka dok vodič ne primi predmet.

8. Donošenje predmeta preko prepreke ( IPO-1,2,3 )
Iz osnovnog stava vodič baca drveni predmet (aporter) preko pune prepreke visine 1 m. Na zapovijed, pas treba otrčati izravno po predmet preskočivši prepreku i donijeti ga vodiču, ponovo preskočivši prepreku, tako da sjedne ispred i čeka dok vodične primi predmet.

9. Donošenje predmeta preko “A” prepreke ( IPO-1,2,3 )
Iz osnovnog sta, vodič baca drveni predmet (aporter) preko “A” prepreke. Na zapovijed, pas treba otrčati izravno po predmet, preskočivši prepreku, i donijeti ga vodiču, ponovo preskočivši prepreku, tako da sjedne ispred i čeka dok vodične primi predmet.

10. Kretanje ispred vodiča sa polijeganjem ( IPO-1,2,3 )
Iz slobodnog slijeđenja, psu se zapovijeda da se nastavi ravno kretati u trku, dok vodič ostaje stajati na mjestu. Na znak suca, vodič zapovijeda psu da legne. Na znak suca, vodič odlazi do psa.

11. Odlaganje uz ometanje ( IPO-1,2,3 )
Vodič u slobodnom slijeđenju odvodi psa na predviđeno mjesto te ga poliježe. Vodič se udalji 30 koraka te ostaje stajati okrenut od psa. Pas odležava, dok drugi pas izvodi ranije opisane vježbe.

       

DISCIPLINA C – OBRANA
Na poligonu se, uz uzdužne stranice, nalazi šest zaklona (revira), po tri na svakoj strani. Markirant je pomoćnik suca – osoba koja nosi zaštitno odijelo, zaštitni rukav i meku palicu. U vježbama obrane ocjenjuje se sposobnost psa da izdrži pritisak-opterećenje, njegova samosvijest , nagoni i vodljivost. Psu je dozvoljeno zagristi samo zaštitni rukav te mora biti cijelo vrijeme izvođenja vježbi pod kontrolom vodiča. Sve suprotno tome je diskvalificirajuća pogreška. Vježbe obrane izvode se u neprekinutom nizu.


Vježbe obrane su:

 

1. Pretraživanje zaklona (IPO-1,2,3)
Markirant se nalazi u posljednjem zaklonu. Pas, na zapovijedi vodiča, pretražuje prazne zaklone (jedan u IPO-1, tri u IPO-2, pet u IPO-3). Kada dođe do zaklona sa markirantom, zaustavlja se.

2. Zaustavljanje i oblajavanje (IPO-1,2,3)
Pas treba ustrajno motriti markiranta u zaklonu i oblajavati ga. Ne smije na njega nasrtati i/ili ga gristi. Na znak suca, vodič poziva psa u osnovni položaj.

3. Sprečavanje bijega markiranta ( IPO-1,2,3 )
Sudac poziva markiranta iz zaklona te se on zaustavlja na mjestu označenom za bijeg. Pas treba motriti markiranta te ga, kad pokuša pobjeći, mora, bez oklijevanja, samostalno zaustaviti, energičnim, snažnim hvatanjem za rukav. Nakon zaustavljanja markiranta, pas treba pustiti rukav.

4. Odbijanje napada iz motrenja ( IPO-1,2,3 )
Nakon motrenja, na znak suca, markirant napada psa. Pas se mora braniti energičnim snažnim hvatanjem za rukav, bez utjecaja vodiča. Pri tome, markirant zadaje psu dva udarca mekom palicom po plećima ili grebenu. Nakon zaustavljanja markiranta, pas mora pustiti rukav.

5. Napad na psa iz kretanja ( IPO-1 )
Vodič odlazi sa psom u ravninu prvog zaklona. Markirant dolazi prema njima te frontalno napada, uz glasne povike i izrazito prijeteće kretnje. Vodič pušta psa , koji mora odbiti napad, bez oklijevanja, energičnim, snažnim hvatanjem za rukav. Nakon zaustavljanja markiranta, pas mora pustiti rukav. Pas ostaje motriti markiranta dok ne dođe vodič. Vodič sa psom zauzima osnovni položaj te oduzima palicu markirantu. Slijedi bočno odvođenje markiranta sucu. Pas se nalazi sa desne strane markiranta, između markiranta i vodiča te pri tome, pažljivo, netremice motri markiranta. Grupa se zaustavlja pred sucem, a vodič predaje palicu sucu i završava vježbe po IPO-1 programu.

6. Leđno privođenje ( IPO-2,3 )
Vodič i pas leđno privode markiranta na udaljenosti cca 5 koraka. Pas treba pozorno motriti markiranta i pri tome držati stalni razmak.

7. Napad na psa iz leđnog privođenja ( IPO-2,3 )
Iz leđnog privođenja se, bez zaustavljanja, izvodi prepad na psa. Pas se mora braniti samostalno, bez oklijevanja, energičnim, snažnim hvatanjem za rukav. Nakon zaustavljanja markiranta, pas mora pustiti rukav. Pas ostaje motriti markiranta dok ne dođe vodič. Vodič sa psom zauzima osnovni položaj.

8. Napad na psa iz kretanja ( IPO-2,3 )
Vodič odlazi sa psom u ravninu prvog zaklona. Markirant dolazi prema njima te frontalno napada uz glasne povike i izrazito prijeteće kretnje. Vodič pušta psa, a on mora odbiti napad, bez oklijevanja, energičnim, snažnim hvatanjem za rukav . Nakon zaustavljanja markiranta, pas mora pustiti rukav. Pas ostaje motriti markiranta dok ne dođe vodič. Vodič sa psom zauzima osnovni položaj te oduzima palicu markirantu. Slijedi bočno odvođenje markiranta sucu. Pas se nalazi sa desne strane markiranta, između markiranta i vodiča, te pri tome, pažljivo, netremice motri markiranta. Grupa se zaustavlja pred sucem, a vodič predaje palicu sucu i završava vježbe. 

Datenschutzerklärung
Gratis Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!