NEKOLICINA ENTUZIJASTA U NAŠEM KLUBU OTPOČELA JE TRENINGE PO NAČELIMA KNPV-a

ŽELIM OVDJE NAPOMENUTI DA MI KAO KLUB NISMO ČLANOVI NITI PRIZNATI OD KNPV ORGANIZACIJE. NEGO SAMO TRENIRAMO (ŠKOLUJEMO )NAŠE PSE PO PRAVILIMA I ZADANIM VJEŽBAMA IZ PROGRAMA KNPV-a I TO TRENUTNO PO PH1(Politiehond 1) PROGRAMU.

ZAŠTO?JER PO NAŠEM SKROMNOM MIŠLJENJU KNPV PROGRAM JE NAJ TEŽI PROGRAM ZA RADNE PSE KOJI TRENUTNO POSTOJI NA SVIJETU ,IZUZETNO JE KOMPLEKSAN ,I TEŽAK ,KONCIPIRAN TAKO DA SAMO PSI IZUZETNIH PSIHIČKIH I TJELESNIH SPOSOBNOSTI ,UZ KVALITETAN TRENING MOGU USPJEŠNO SAVLADATI CJELOKUPAN PROGRAM ,I POLOŽITI ISPIT.

 

KRATAK PREGLED I OPIS VJEŽBI I KOMPLETNOG ISPITA KNPV

POLITIEHOND 1

Opće napomene – Ispit pocinje obicno u 8.30 h predstavljanjem vodica i psa komisiji koju cine tri suca koji sude cijeli ispit. Ispit traje prakticno cijeli dan (završava cca u17,18 h) sa jednom pauzom izmeðu prijepodnevnog i popodnevnog programa. Za cijelo vrijeme ispita zasebno se ocjenjuju i vodic i pas , max po 10 bodova za vodica i 10 bodova za izvedbu psa. Osim u vježbi vodljivosti na povodniku , sve ostale vj se izvode bez povodnika , nije dozvoljena niti ogrlica na psu. Posebno složen i kompleksan je sistem ocjenjivanja koji sadrži puno varijacija .Certifikat Politiehond 1 se sastoji od 27 vj.

Poslušnost:
Vježbe vodljivosti na povodniku i slobodna vodljivost sa promjenom pozicije u kretanju lijevo desno i natrag , vodljivost uz bicikl , odlaganje , odbijanje hrane u 2 varijante ; pas je odložen samostalno bez vodica , markirant dolazi i psu ponudi hranu (3 komada /meso) , pas mora izbjegavati/ignorirati hranu micanjem glave i nesmije se pomaknuti iz ležeceg položaja . Isto tako to može napraviti i u agresivnoj maniri , intenzivnim agresivnim lajanjem na markera za vrijeme dok mu prezentira hranu ali ga nesmije ugristi s tim da nakon ponuðenog zadnjeg komada hrane mora odmah prestati s lajanjem. U drugoj varijanti za vrijeme ispita hrana je razbacana po tlu , kod prepreka hrana je postavljena u posudama , svaki interes psa za hranu nosi odbitak bodova. Mirnoca na pucanj . Preskok preko zida (1.75m) , prepreka 1m skok u dalj 2.25m (preko jame). Traženje i aportiranje malih predmeta , prostor 15 x 15 m na kojem su prethodno postavljena tri mala predmeta (cca 15 mm). Za max broj bodova pas mora samostalno pronaci i automatski (bez komande vodica ) aportirati sva tri predmeta za 3 min. Vodic ne smije ulaziti u teren. Max bodovi za poslušnost 65 , min 40 da vodic može nastaviti s ispitom.

Rad u vodi:
Plivanje preko kanala
Aportiranje velikog predmeta iz vode

Protekcijske viježbe:
Protekcijske vj. su dio popodnevnog programa . Bitno je napomenuti da postoji preduvjet da bi vodic mogao pristupiti vj protekcije a odnosi se na vj. iz prijepodnevnog progr. Konkretno u vj. reviranja / traženja osobe i predmeta u šumskom podrucju od max 50 b tim treba dobiti minimalno 24 b . Ukoliko je manje slijedi diskvalifikacija.

Čuvanje predmeta:
Pas je pozicioniran na predmetu 3min. Nakon toga dolazi markirant koji pokušava uzeti predmet. Pas smije napasti unutar 3m ili manje . Nakon ugriza marker odstupi 3 koraka pas mora odmah samostalno pustiti i pozicionirati se natrag na predmet.

Reviranje/traženje vel. Predmeta u šumskom terenu:
Predmet postavlja sudac bez prisustva vodièa i psa. Vodiè dovodi psa na start izdaje komandu za reviranje , pas mora samostalno pretražiti teren i pronaci predmet . Nakon pronalaženja mora intenzivno lajati na predmet i nesmije ga gristi . Lajanje mora biti intenzivno i jako tako da ga sudac na startu i vodic mogu jasno cuti , tada vodic i sudac krecu prema psu . Pas mora lajati cca 4/5min. Max 25 b.

Reviranje/traženje osobe u šumskom terenu:
Osoba/markirant je pozicioniran u šumskom terenu . Vodic dovodi psa na start , izdaje komandu za reviranje , pas mora samostalno pretražiti teren i pronaci markiranta . Nakon pronalaženja mora odmah intenzivno lajati i cuvati markera i nesmije ga ugristi. Nakon odreðenog vremena markitant pokušava vikanjem otjerati psa , pas mora ostati u guardu i lajati kod toga je dozvoljeno da za kratko ugrize (dok markirant vice) nakon toga mora samostalno pustiti i ponovno cuvati i lajati. Kad pas pocne lajati vodic i sudac na startu zajedno krecu na lokaciju. Kad stignu na lokaciju vodic se pozicionira na 10-tak m za to vrijeme sudac provjerava kako pas izvodi završnu fazu vj. Za prethodne faze markirant daje sucu informaciju o izvedbi psa. Max 25b.

Transport:
Pas se u slobodnom voðenju dovodi i pozicionira leðno do markiranta koji mirno stoji. Ispod ruke ima skriven predmet (metalni predmet (kljucevi i sl). Na znak suca pocinje transport markiranta od cca 70 m. Vodic je pozicioniran sa desne a pas s lijeve strane od markiranta, pas mora precizno pratiti markiranta i ne smije ga ugristi . Nakon odreðene preðene razdaljine markirant diskretno ispušta predmet ispod ruke , pas mora odmah reagirati i uhvatit predmet i aportirati ga vodicu. Nakon toga slijedi drugi dio transporta u kojem markirant pored normalnog kretanja odreðenu distancu prelazi u složenijem tipu kretanja (kao da je pod utjecajem alkohola) , pas i dalje mora precizno pratiti markiranta bez da ga ugrize. Napomena : ukoliko pas ugrize markera u prvoj fazi transporta (prije ispuštanja predmeta). Za tu vj ne dobiva bodove.

Zaustavljanje markiranta koji se brani palicom u kombinac s vj odbijanje komandi i transport:
Pas je pozicioniran na startu (obicno u šumskom ter.) Markirant se pojavljuje u vidokrugu vodica i psa na cca 70 m (na izlazu iz šumskog terena koji vodi na veci otvoren teren). Na znak suca marker pocinje bijeg a vodic daje najavu «halt politie» , dva puta . Pas je slobodan uz vodica , za vrijeme najave smije lajati ali ne smije krenuti u napad sve dok mu vodic ne izda komandu . Pas napada cca 150 m do kontakta s markirantom Kad je pas na cca 25 m od markiranta on se okrece i nastavlja se agresivno kretati prema psu uz agresivne verbalne prijetnje. Neposredno prije kontakta markirant koristi 1,5 m dugacku palicu kojom energicno udara psa , (palica se obicno slomi na leðima psa) istovremeno dolazi do jake kolizije izmeðu psa i markiranta . Pas mora snažno ugristi i boriti se . Nakon toga markirant dodatno poduzima bijeg za vrijeme dok pas grize zatim se zaustavlja okrece u smjeru prema vodicu i mirno stoji. Vodic izdaje komandu za puštanje (sa distance od 10-tak m) , nakon puštanja pas mora odmah intenzivno cuvati markiranta .

Odbijanje prijetecih komandi:
Ova vj. se veže na prethodnu , u fazi cuvanja markirant prijetecim komandama pokušava otjerati psa iz guarda . Pas mora ostati u poziciji , za vrijeme dok marker izdaje komande dozvoljeno je da ga ugrize .

Transport sa bijegom markiranta:
Na znak suca vodic i pas transportiraju markiranta 25 m. Nakon odreðene distance markirant iznenada pokušava pobjeci iz faze transporta , pas mora bez komande odmah reagirati i ugrizom energicno zaustaviti bjeg . Nakon zaustavljanja markiranta slijedi puštanje i cuvanje. Nakon toga vodic prilazi i odvodio psa . Time je ova kombinacija vj. završena .

Napomena: Vj. u kojoj se markirant brani palicom je diskvalifikacijska . Ako pas pokaže strah kod konfrontacije s markerom i ne ugrize ga slijedi trenutna diskvalifikacija

Zaustavljanje markiranta koji puca iz pištolja i baca predmete na psa :
Pozicija vodièa i psa na startu kao i u prethodnoj vj. Na pocetku prije bijega markirant ispaljuje jedan hitac iz pištolja , drugi hitac ispaljuje prema psu kad je na 25 m. Pas ga napada s leða. Slijedi puštanje i cuvanje , nakon toga markirant baca na psa tri tvrda predmeta pas mora gristi i energicno se boriti. Slijedi puštanje i guard , prilaženje vodica i transport 25 m. U toku transporta markirant iznenada napada vodica , pas mora samostalno reagirati i ugristi . Slijedi puštanje , cuvanje i odvoðenje .

Zaustavljanje markiranta koji bježi na biciklu:
Pozicija vodica i psa kao u prethodnoj vj. Markirant se pojavljuje u vidokrugu i udaljava se na biciklu, kad se pas približava još max povecava brzinu tako da ga pas napada i grize u punoj brzini. Ugriz za ruku nosi odr odbitak b. Dok ugriz za nogu nosi max bodove . Nakon ugriza marker se zaustavlja , silazi s bicikla , slijedi puštanje i guard . Nakon toga marker još jednom pokušava bijeg . pas ga treba samostalno zaustaviti , slijedi puštanje, cuvanje i odvoðenje psa.

Opoziv psa iz faze napada:
Vodic i pas su pozicionirani na startu , markirant se pojavljuje u vidokrugu na cca 70 m. Na znak suca marker poduzima bijeg , slijedi najava vodièa «halt politie» i komanda za napad. Nakon preðenih cca 60 m od starta vodic koji ostaje na startu mora komandom zaustaviti psa koji napada markiranta koji bježi ispred njega . Pas se mora odmah zaustaviti , odustati od napada i vratiti se vodicu . Max bodove može dobiti samo pas koji od starta do komande za opoziv napada punom brzinom , trenutno se zaustavi na komnadu i punom brzinom se vrati vodicu. Max b. 15

«Lažni» napad :
Standardna pocetna pozicija vodica i psa . Markirant se pojavljuje u vidokrugu (70m) i bježi držeci u ruci palicu. Vodic daje najavu i komandu za napad. Kad se pas približi markirantu on se iznenada okrece prema psu , baca palicu i zauzima pasivan položaj. Pas mora u punoj brzini odustati od napada , nesmije ugristi i pozicionirati se u guard poziciju i cuvati markiranta do dolaska vodica. Nakon dolaska , vodic i pas se pozicioniraju 3 m iza markiranta , vodic daje instrukcije markirantu za transport koji se u ovoj varijanti izvodi tako da vodic i pas prate markiranta 3 m iza leða. Max b 25.

Datenschutzerklärung
Kostenlose Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!